Členství v Asociaci poskytovatelů personálních služeb

Jako člen Asociace poskytovatelů personálních služeb jsme vázání k dodržování určitých standardů ve vztahu k zaměstnavatelům i zaměstnancům/uchazečům o zaměstnání. Pomáháme propojovat poptávku a nabídku na trhu práce. Základem je schopnost porozumět požadavkům na volnou pracovní pozici a následně správně vyhledat a umístit vhodného kandidáta na danou pozici. V naší agentuře pracují zaměstnanci různých oborů a s různým zaměřením. Právě tato rozmanitost z nás dělá experty v oboru. Práce s lidmi je vždy dynamická a mnohdy přináší překvapení. Proto ke každému uchazeči přistupujeme individuálně a každá poptávka zaměstnavatele má svá specifika.