Dnešní uspěchaný svět se stává pro mnohé uchazeče i zaměstnance ostrovem nejistoty i ve vztahu k zajištění základních podmínek života. Je proto našim prvořadým úkolem zajistit pro naše zaměstnance odbourání možných bariér směrem k zaměstnavatelům a také jim poskytovat podporu při komunikaci se současným zaměstnavatelem, při hledání nového pracovního uplatnění a poskytovat základní poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

Využijte náš kontaktní formulář, nebo zašlete mail na adresu info@artilexa.com.

Zásady k zaměstnancům

Naše společnost se rozhodla k přijetí určitých pravidel chování ve vztahu k našim zaměstnancům nebo uchazečům o zaměstnání. Základní obsah tohoto etického kodexu. Naši snahou je vybudování partnerství, důvěry a spolupráce. Jen tak můžeme našim zaměstnancům garantovat Spolupráce se zaměstnavateli je pro nás klíčová. Rozhodli jsme se proto k přijetí určitých pravidel chování. To bude do budoucna tou nejlepší volbou při navazování a rozvíjení spolupráce. Společně tak můžeme garantovat naším zaměstnancům sociální a právní jistoty.

O nás

Jsme česká agentura práce. Nabízíme služby v oblasti zaměstnávání napříč všemi obory.

Jsme držitelem povolení Generálního ředitelství Úřadu práce ČR:

   §14 odst. 1 b) - Zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení.

   §14 odst. 1 a) Vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly.

   §14 odst. 1 c) Poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.