Загальні принципи надання кадрових послуг по відношенню до роботодавців

Інформація

Надана інформація повинна бути правдивою, точною, достовірною та актуальною.

Довіра

Надавач послуг зобов'язується захищати дані та іншу конфіденційну інформацію, що передається роботодавцю, від неправомірного використання або розголошення, яке може суперечити інструкціям або інтересам роботодавця.

Рішення

Надавач послуг зобов'язаний активно здійснювати всі заходи, спрямовані на вирішення ситуації роботодавця, відповідно до інтересів роботодавця, відповідно до інструкцій та доручень роботодавця.

Зарплата

Надавач послуг не має права маніпулювати розрахунками заробітної плати окремих працівників з метою отримання більших обсягів замовлень у формі недобросовісної конкуренції та іншої недобросовісної поведінки.

Дискримінація

Провайдер не має права розголошувати роботодавцю будь-яку інформацію, яка може призвести до порушення заборони дискримінації.

Повага

Надавач послуг зобов'язується не звертатися до заявників, розміщених ним у своїх активних роботодавців, з пропозицією про посередництво у працевлаштуванні, за винятком випадків, коли заявник виявляє зацікавленість у даній кадровій службі або якщо роботодавець ініціює або прямо дає на це згоду.

Дотримання правил та умов

Провайдер гарантує дотримання умов, обумовлених в договорі або угоді про співпрацю та надання послуги, у випадку замовлення.

Захист

Надавач послуг зобов'язаний захищати законні інтереси всіх своїх співробітників.